Наші послуги

АУДИТ (ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ)

Завдання з аудиту фінансових звітів щоб підвищити довіру до них  власників та інших користувачів фінансової інформації.  Прозора та достовірна інформація є основною для прийняття якісних управлінських рішень. Інші завдання з надання впевненості

Перевірена нами фінансова інформація надає Вам упевненість при прийнятті управлінських рішень.

Вартість послуг залежить від кількості людино-годин витрачених на виконання завдання які залежать від особливостей  бізнесу галузі та його масштабів.

КОНСАЛТИНГ

Ми консультуємо наших клієнтів в сфері корпоративного, комерційного, податкового , трудового права,  валютного регулювання та обігу готівки.

Консультації з питань ведення обліку та підготовки фінансової звітності

Консультування в галузі оподаткування юридичних та фізичних осіб, вибір оптимальної податкової моделі

Консультації у сфері зовнішньо економічної діяльності,  митні процедури, міжнародна торгівля

Консультації з питань трудового законодавства, працевлаштування іноземців

Допомога при переході на МСФЗ

ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Надаємо допомогу в підготовці та запроваджені правил трансферного ціноутворення, передбачених законодавством України. Ми маємо значний досвід роботи в галузі трансферного ціноутворення що полегшує процеси підготовки документації з трансфертного ціноутворення, складання звітів з контрольованих операцій, в оцінці потенційних ризиків, автоматизації внутрішніх процесів у сфері трансфертного ціноутворення.

ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ

Повний комплекс послуг з  ведення бухгалтерського, податкового обліку від обробки первинних документів, введені їх в систему обліку до складання фінансової, статистичної та податкової звітності, подачі їх відповідним користувачам та до контролюючих органів.  Глибина та комбінації обліку обумовлюються в кожному окремому випадку  з встановленням  оптимальної моделі.

  • Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
  • Обробка та перевірка правильності складання первинних документів
  • Внесення первинних документів до системи
  • Підготовка статистичної звітності
  • Підготовка декларацій з податку на прибуток
  • Підготовка декларацій з податку на додану вартість
  • Послуги з розрахунку заробітної плати
  • Подача звітності до контролюючих органів
  • Відновлення бухгалтерського обліку

Передача бухгалтерського обліку на «аутсорсінг» дозволить Вам зосередитись  бізнесі.

Вартість послуг залежить від кількості людино-годин витрачених на ведення обліку та фізичній кількості первинних документів, що підлягають обробці.